De coaches van Jobspot begeleiden jongeren die momenteel niet werken, in een opleiding zitten of studeren (NEET, Not in Education, Employment or Training).

Onze compagnon zoekt actief naar deze jongeren. Hij vertrekt vanuit zijn eigen netwerk en zijn kennis van de sociale kaart in Brussel. Hij bouwt vertrouwen op met hen en stelt hen voor aan de jobcoaches van InBrussel vzw. Hij gaat als een buddy mee naar afspraken, organiseert activiteiten en adviseert.

De jobcoach luistert naar de doelen, dromen, competenties, interesses en kwaliteiten van de jongeren. Wanneer duidelijk is wat ze willen bereiken, stellen ze samen met hun coach een realistisch plan op. Stap per stap begeleidt de coach hen naar een opleiding, stage of een job. Ook onze jobhunters staan klaar voor de jongeren. Zij zoeken intensief mee naar vacatures of stellen hen voor om een stage te doen om zichzelf en de job beter te leren kennen.