InBrussel vzw ontstaat in 2012 uit het Brusselse IT-opleidingscentrum INTEC vanuit de nood om werkzoekenden intensiever te begeleiden in hun zoektocht naar werk. Ondertussen telt InBrussel vzw meerdere projecten en elk jaar helpen onze enthousiaste medewerkers meer dan 1200 Brusselse werkzoekenden. De interne samenwerking tussen jobcoaches, jobhunters en compagnon garandeert een integrale begeleiding.

InBrussel vzw coacht Brusselse werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onze meertalige jobcoaches versterken hun professionele en sociale competenties. Elke begeleiding starten we met een open blik. Elke persoon heeft zijn kwaliteiten en talenten en die vragen een aanpak op maat. Via eerlijke communicatie krikken we samen hun zelfvertrouwen op. Doorheen het traject van de werkzoekenden oriënteren we hen naar een stage, opleiding of job die past bij hun motivatie. Zo dragen wij bij aan een inclusievere samenleving.

Tegelijkertijd bouwt InBrussel vzw aan een netwerk van werkgevers. Onze jobhunters helpen om de juiste persoon bij de juiste werkgever te krijgen en geven advies over mogelijke tewerkstellingsmaatregelen. Onze compagnon gaat mee naar afspraken, nodigt onze kandidaten uit voor jobdatings en fungeert als extra steun. InBrussel vzw staat er niet alleen voor, we maken deel uit van een Brussels netwerk van partners.

In samenwerking met Actiris stelden wij een diversiteitsplan op om ons team diverser te maken op vlak van leeftijd, opleiding, handicap, afkomst of geslacht. Onze interne diversiteit helpt om beter in te spelen op ons doelpubliek.

InBrussel vzw behaalde het Qfor-label. Dit objectief en betrouwbaar kwaliteitscertificaat kregen we na een onderzoek naar de tevredenheid bij onze klanten. Pluspunten kregen we voor de persoonsgerichte, allround begeleiding, waardoor iedereen zich welkom en au sérieux genomen voelt.