Tijdens de detentieperiode is het vaak moeilijk om vooruit te blijven kijken. Met alle vragen rond werk en opleiding kunnen Vlaamse gedetineerden in de Brusselse gevangenissen terecht bij de detentieconsulent. Samen met de detentieconsulent werkt de gedetineerde aan het onderhouden en het versterken van competenties. Via individuele begeleiding gaan we samen op zoek naar een job of opleiding die past bij hun competenties, om zo de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.