Mensen die twee jaar of langer werkzoekend zijn, verwelkomen we in ons Plus!-project. Deze mensen worden geholpen dankzij de financiële steun van vanuit het Europees Sociaal Fonds, Vlaanderen en de Europese Unie. De nadruk in deze begeleiding ligt op een bredere persoonlijke ontwikkeling. Ze vormen samen een realistische kijk op hun positie in de Brusselse samenleving en op de arbeidsmarkt. De vertrouwensband met de coach staat centraal waardoor open en eerlijke feedback mogelijk is.

Op het tempo van de kandidaten bouwen ze samen met de jobcoach aan hun competenties en verhogen ze hun zelfstandigheid. Het doel van deze begeleiding is meer dan jobcoaching, het gaat ook over de financiële situatie, hobby’s, gezondheid, vrijwilligerswerk …

Onze compagnon gaat mee naar afspraken, nodigt hen uit voor jobdatings en fungeert als een extra steun. Onze jobhunters kunnen een stage regelen en vormen de brug tussen deze werkzoekenden en werkgevers.