Wie wil werken als bediende, verdiept zich vier weken lang in de sector en gaat aan de slag met zijn of haar competenties. Ze maken kennis met professionals, werkgevers en partnerorganisaties.

De module is erg praktijkgericht. Om beide landstalen te oefenen, spreken we de ene dag Nederlands en de andere dag Frans. Verder leren de deelnemers de verwachtingen van de sector kennen, gaan op bedrijfsbezoek of doen een CV-screening bij een interimkantoor. Ze leggen een link tussen hun eigen competenties en de mogelijkheden binnen de bediendensector. Daarnaast werken ze aan hun informaticavaardigheden.